หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กี่
อักษรล้านนา
กี่
เทียบอักษรไทย
[กี่]
ความหมาย

น๑.เครื่องทอผ้า หูก ก็ว่า; น๒.เรียก อิฐ ว่า ดินกี่ หรือ บ่าดินกี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กี่ (กี่)