หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กีมปากจั๊กกิ้ม
อักษรล้านนา
คีมฯปากฯชักฯกิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[คีมปากชักกิ้ม]
ความหมาย

น.คีมปากจิ้งจก - คีมปากแหลมยาว ใช้จับหรือคีบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กีมปากจั๊กกิ้ม (คีมฯปากฯชักฯกิ้มฯ)