หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กีมปอกสาย
อักษรล้านนา
คีมฯปอฯกสายฯ
เทียบอักษรไทย
[คีมปอกสาย]
ความหมาย

น.คีม ชนิดที่ปากมีรูขนาดต่างๆ ใช้สำหรับปอกพลาสติกที่หุ้มสายไฟฟ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กีมปอกสาย (คีมฯปอฯกสายฯ)