หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กีมนกเก๊า
อักษรล้านนา
คีมฯน฿กฯเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[คีมนกเค้า]
ความหมาย

น.คีมหัวสั้นปากคม ใช้ตัดลวด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กีมนกเก๊า (คีมฯน฿กฯเคั้าฯ)