หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กีบ
อักษรล้านนา
กีลฯปฯฯ,กีลฯบ,กีลฯบ์
เทียบอักษรไทย
[กลีบ]
ความหมาย

น.กลีบ,ซีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กีบ (กีลฯปฯฯ,กีลฯบ,กีลฯบ์)