หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กีดกั๊บ
อักษรล้านนา
กีดฯคัปฯ
เทียบอักษรไทย
[กีดคับ]
ความหมาย

ว.ดู...กีด

ออกเสียงล้านนา
กีด
อักษรล้านนา
กีดฯ
เทียบอักษรไทย
[กีด]
ความหมาย

ว.แคบ,คับแคบ เช่น กองกีด - ซอยแคบ, ห้องกีด - ห้องที่คับแคบ. กีดกั๊บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กีดกั๊บ (กีดฯคัปฯ)