หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋โล
อักษรล้านนา
กิโล
เทียบอักษรไทย
[กิโล]
ความหมาย

น๑.ตาชั่ง - เครื่องชั่งทั้งชนิดคันชั่งแบบตาชั่งจีนและแบบจานที่มีหน้าปัทม์เป็นเข็มชี้ และเป็นตัวเลข; ต๋าจั้ง ก็ว่า; น๒.เรียกปลาดุกลำพัน ปลาดุกชนิดที่มีจุดประแนวตั้งบนลำตัว คล้ายจุดบนคันตาชั่งจีนว่า ป๋าดุ๋กกิ๋โล - ปลาดุกกิโล; น๓.กิโล (อ. kilo) คำประกอบ ข้างหน้าหน่วยมาตรา ชั่ง ตวง วัด แบบเมตริก มีความหมายว่า หนึ่งพัน(๑,๐๐๐) เช่น ๑ กิโลเมตร = ๑,๐๐๐ เมตร, ๑ กิโลกรัม = ๑,๐๐๐ กรัม, ๑ กิโลลิตร = ๑,๐๐๐ ลิตร,๑ กิโลวัตต์ = ๑,๐๐๐ วัตต์ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋โล (กิโล)