หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นๆตานๆ
อักษรล้านนา
กิๆนฯทาฯนฯๆ
เทียบอักษรไทย
[กินๆทานๆ]
ความหมาย

ก.ทั้งกินทั้งทาน,กินด้วยทานด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นๆตานๆ (กิๆนฯทาฯนฯๆ)