หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นไหนขว้างหั้น
อักษรล้านนา
กินฯไหนฯข้วฯางฯหั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[กินไหนขว้างหั้น]
ความหมาย

ว.กินไหนทิ้งนั่น - กินที่ไหนทิ้งตรงนั้น,มักง่าย ไม่มีระเบียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นไหนขว้างหั้น (กินฯไหนฯข้วฯางฯหั้นฯ)