หน้าหลัก
กิ๋นไหนขว้างหั้น
กินฯไหนฯข้วฯางฯหั้นฯ
[กินไหนขว้างหั้น]

ว.กินไหนทิ้งนั่น - กินที่ไหนทิ้งตรงนั้น,มักง่าย ไม่มีระเบียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นไหนขว้างหั้น (กินฯไหนฯข้วฯางฯหั้นฯ)