หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นแลง
อักษรล้านนา
กินฯแลงฯ
เทียบอักษรไทย
[กินแลง]
ความหมาย

ก.กินอาหารมื้อเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นแลง (กินฯแลงฯ)