หน้าหลัก
กิ๋นแลง
กินฯแลงฯ
[กินแลง]

ก.กินอาหารมื้อเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นแลง (กินฯแลงฯ)