หน้าหลัก
กิ๋นแต๊
กินฯแท้
[กินแท้]

ก.ทำอย่างจริงจัง,เล่นการพนันเอาเงินกันจริงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นแต๊ (กินฯแท้)