หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นแต๊
อักษรล้านนา
กินฯแท้
เทียบอักษรไทย
[กินแท้]
ความหมาย

ก.ทำอย่างจริงจัง,เล่นการพนันเอาเงินกันจริงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นแต๊ (กินฯแท้)