หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเมีย
อักษรล้านนา
กินฯเมยฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเมีย]
ความหมาย

ว.มีเมียกี่คนๆก็ตายไปก่อนหมด; แป๊เมีย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเมีย (กินฯเมยฯ)