หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้าไหตั๋น
อักษรล้านนา
กินฯเขั้าไหตันฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเข้าไหตัน]
ความหมาย

สำ.ลักษณะของคนที่มีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากิน เก็บหอมรอมริบมีอยู่มีกินอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เปรียบดังเช่นมีข้าวเต็มไหตลอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้าไหตั๋น (กินฯเขั้าไหตันฯ)