หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้าแลง
อักษรล้านนา
กินฯเขั้าแลงฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเข้าแลง]
ความหมาย

ก.กินข้าวมื้อเย็น; กิ๋นแลง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้าแลง (กินฯเขั้าแลงฯ)