หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้าลำน้ำลง
อักษรล้านนา
กินฯเขั้าลำนาฯํ้ล฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเข้าลำน้ำลง]
ความหมาย

สำ.อยู่ดีกินดี มีความสุขสบาย ไม่มีเรื่องจุกจิกกวนใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้าลำน้ำลง (กินฯเขั้าลำนาฯํ้ล฿งฯ)