หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้าบ่ดาย
อักษรล้านนา
กินฯเขั้าบํดายฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเข้าบ่ดาย]
ความหมาย

ก.กินข้าวเปล่าๆ โดยไม่มีอาหาร: กิ๋นเข้าบ่ดาย บ่มีหยังกั๋บ (กินข้าวเปล่า ไม่มีกับข้าว)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้าบ่ดาย (กินฯเขั้าบํดายฯ)