หน้าหลัก
กิ๋นเข้า
กิ๋นเข้า
กินฯเขั้า
[กินเข้า]

ก.กินข้าว,รับประทานอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้า (กินฯเขั้า)