หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเกี่ยวกิ๋นดอง
อักษรล้านนา
กินฯก่ยฯวกินฯดอฯง
เทียบอักษรไทย
[กินเกี่ยวกินดอง]
ความหมาย

ดู...กิ๋นดอง

ออกเสียงล้านนา
กิ๋นดอง
อักษรล้านนา
กินฯดอฯง
เทียบอักษรไทย
[กินดอง]
ความหมาย

ก.แต่งงาน; กิ๋นเกี่ยวกิ๋นดอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเกี่ยวกิ๋นดอง (กินฯก่ยฯวกินฯดอฯง)