หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นอ้อผะหยา
อักษรล้านนา
กินฯอ๊อฯระฯบยฯา,-ผๆยฯา
เทียบอักษรไทย
[กินอ้อประหยา]
ความหมาย

น.กินอ้อผญา - กินน้ำผึ้งที่ใส่ในท่อนอ้อ; ดู...อ้อผะหยา

ออกเสียงล้านนา
อ้อผะหยา
อักษรล้านนา
อํอฯระฯบยฯา,-ผยฯๆา,-ผหยฯา
เทียบอักษรไทย
[อ้อประยา,อ้อผะหยา]
ความหมาย

น.อ้อปัญญา - ภาษาไทยถิ่นเหนือเรียก อ้อผะหญา/อ้อผะหยา เป็นพิธีกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉียยวฉลาด โดยใช้ปล้องอ้อยาว ประมาณ ๔ - ๗ ซ.ม.บรรจุน้ำผึ้ง เข้าพิธีปลุกเสกด้วยพุทธมนต์ คาถาอาคม ถือเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ จะต้องทำด้วยศรัทธา ตั้งมั่นใน พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ อาจาริยคุณ มาตาปิตาคุณ เชื่อกันว่าผู้ผ่านการขึ้นครูเข้าร่วมพิธี เมื่อได้ดื่มน้ำผึ้งในปล้องอ้อจะมีความจำดี มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถ เรียนรู้สรรพวิชาได้สำเร็จตามความประสงค์ และเป็นคนว่านอนสอนง่าย ; อ้อจ๋ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นอ้อผะหยา (กินฯอ๊อฯระฯบยฯา,-ผๆยฯา)