หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นอุ๋ย
อักษรล้านนา
กินฯอุ
เทียบอักษรไทย
[กินอุ๋ย]
ความหมาย

ก.กินนม อย่างเด็กทารกกินนมแม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นอุ๋ย (กินฯอุ)