หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นอยฺ่างพราหมณ์
อักษรล้านนา
กินฯอยฯ่างฯปู่ระฯพาหมฯณ์
เทียบอักษรไทย
[กินอฺยฺ่างปู่พราหมณ์]
ความหมาย

สำ.กินอย่างปู่พราหมณ์ - การประมาณตนกินเท่าที่อิ่ม และพอเพียงต่อปริมาณที่ร่างกายจะได้รับในแต่ละวัน และเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ''กินอย่างปู่พราหมณ์'' เป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกินอย่างพราหมณ์เฒ่าชูชก ในมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช ในงานเลี้ยงรับขวัญ และเตรียมการไปรับพระเวสสันดรกลับคืนสู่พระนคร พราหมณ์เฒ่าชูชกบริโภคอาหารมากเกินขนาด ทำให้ไฟธาตุกำเริบ ท้องแตกถึงแก่ความตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นอย่างปู่พราหมณ์ (กินฯอยฯ่างฯปู่ระฯพาหมฯณ์)