หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นหัววัด
อักษรล้านนา
กินฯห฿วฯวัดฯ
เทียบอักษรไทย
[กินหัววัด]
ความหมาย

ก.เป็นเจ้าอาวาส,รับตำแหน่งเจ้าอาวาส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหัววัด (กินฯห฿วฯวัดฯ)