หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นหอมต๋อมม่วน
อักษรล้านนา
กินฯหอฯมตอฯมม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[กินหอมตอมม่วน]
ความหมาย

สำ.ร่วมกินร่วมทำงานกันอย่างมีความสุขสนุกรื่นเริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหอมต๋อมม่วน (กินฯหอฯมตอฯมม่วฯร)