หน้าหลัก
กิ๋นหวานตานม่วน
กินฯหวฯานฯทาฯนฯม่วฯร
[กินหวานทานม่วน]

สำ.ทำบุญอย่างมีความสุข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหวานตานม่วน (กินฯหวฯานฯทาฯนฯม่วฯร)