หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นหวานตานม่วน
อักษรล้านนา
กินฯหวฯานฯทาฯนฯม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[กินหวานทานม่วน]
ความหมาย

สำ.ทำบุญอย่างมีความสุข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหวานตานม่วน (กินฯหวฯานฯทาฯนฯม่วฯร)