หน้าหลัก
กิ๋นหมอมๆ
กินฯหมฯอฯมๆ
[กินหมอมๆ]

ก.กินบ่อยๆ,กินเรื่อยๆ,กินไม่หยุดปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหมอมๆ (กินฯหมฯอฯมๆ)