หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นหงอมๆ
อักษรล้านนา
กินฯหงฯอฯมๆ
เทียบอักษรไทย
[กินหงอมๆ]
ความหมาย

ก.อาการที่กินอาหารอย่างสงบและต่อเนื่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหงอมๆ (กินฯหงฯอฯมๆ)