หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นลายถ้วย
อักษรล้านนา
กินฯลายฯถ้วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กินลายถ้วย]
ความหมาย

สำ.อืดอาดยืดยาด,ชักช้าไม่คล่องตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นลายถ้วย (กินฯลายฯถ้วฯยฯ)