หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นผัว
อักษรล้านนา
กินฯผ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[กินผัว]
ความหมาย

ว.มีผัวกี่คนๆก็ตายไปก่อนหมด; แป๊ผัว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นผัว (กินฯผ฿วฯ)