หน้าหลัก
กิ๋นป๋าหลาด
กินฯปลฯาหลฯาดฯ
[กินปลาหลาด]

สำ.ถูกตีด้วยไม้เรียวจนยกเป็นผื่นแดงตาม รอยยาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นป๋าหลาด (กินฯปลฯาหลฯาดฯ)