หน้าหลัก
กิ๋นปี๋
กินฯปีลฯ
[กินปลี]

น.นกกินปลี - นกตัวเล็กปากยาวโค้งงองุ้มปลายแหลมเล็ก กินน้ำหวานในปลีกล้วย ในดอกไม้ และแมลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นปี๋ (กินฯปีลฯ)