หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นบ่ดาย
อักษรล้านนา
กินฯบํดายฯ
เทียบอักษรไทย
[กินบ่ดาย]
ความหมาย

ดู...กิ๋นดาย

ออกเสียงล้านนา
กิ๋นดาย
อักษรล้านนา
กินฯดายฯ
เทียบอักษรไทย
[กินดาย]
ความหมาย

ก.กินเปล่าๆ - หมายถึงกินอาหารเปล่าๆ โดยไม่มีข้าว; กิ๋นบ่ดาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นบ่ดาย (กินฯบํดายฯ)