หน้าหลัก
กิ๋นบ่ดาย
กินฯบํดายฯ
[กินบ่ดาย]

ดู...กิ๋นดาย

กิ๋นดาย
กินฯดายฯ
[กินดาย]

ก.กินเปล่าๆ ปกติ หมายถึงกินอาหารเปล่าๆ โดยไม่มีข้าวกิ๋นบ่ดาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นบ่ดาย (กินฯบํดายฯ)