หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นบอม
อักษรล้านนา
กินฯบอฯม
เทียบอักษรไทย
[กินบอม]
ความหมาย

ก.ง่าย,สะดวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นบอม (กินฯบอฯม)