หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นน้ำย้อยศอก
อักษรล้านนา
กินฯนาฯย้อฯยฯสอฯก
เทียบอักษรไทย
[กินน้ำย้อยสอก]
ความหมาย

สำ.รับเอาสิ่งที่เหลือเดนจากผู้อื่น เช่น เป็นเมียน้อย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นน้ำย้อยสอก (กินฯนาฯย้อฯยฯสอฯก)