หน้าหลัก
กิ๋นนอกนอนใน
กินฯนอฯกนอฯรไน
[กินนอกนอนใน]

สำ.นายจ้างและลูกจ้างที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นนอกนอนใน (กินฯนอฯกนอฯรไน)