หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นนอกนอนใน
อักษรล้านนา
กินฯนอฯกนอฯรไน
เทียบอักษรไทย
[กินนอกนอนใน]
ความหมาย

สำ.นายจ้างและลูกจ้างที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นนอกนอนใน (กินฯนอฯกนอฯรไน)