หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นตาน
อักษรล้านนา
กินฯทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[กินทาน]
ความหมาย

ก.ทำบุญให้ทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นตาน (กินฯทาฯนฯ)