หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นตั๋บกั๋น
อักษรล้านนา
กินฯตัปฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[กินตับกัน]
ความหมาย

สำ.ทะเลาะกันอย่างรุนแรง, ทะเลาะกันอย่างเอาเป็นเอาตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นตั๋บกั๋น (กินฯตัปฯกันฯ)