หน้าหลัก
กิ๋นตอน
กินฯทอฯร
[กินทอน]

ก.กินอาหารมื้อกลางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นตอน (กินฯทอฯร)