หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นดิ๋บกิ๋นแดง
อักษรล้านนา
กินฯดิบฯฯกินฯแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[กินดิบกินแดง]
ความหมาย

สำ.โกงเอาไปดื้อๆ,ฉ้อโกงต่อหน้าต่อตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นดิ๋บกิ๋นแดง (กินฯดิบฯฯกินฯแดงฯ)