หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นดิ๋บ
อักษรล้านนา
กินฯดิบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[กินดิบ]
ความหมาย

ก.กินของดิบๆ สดๆ ของที่ยังไม่สุก หรือไม่ผ่านกระบวนการที่ทำให้สุก เช่น กินมะม่วงดิบ กินผักดิบ กินปลาดิบ กินลาบดิบ; ก.ทำสำเร็จได้โดยง่าย เช่น ชนะง่ายในการเล่นเกมบางอย่าง, ช่อมพัดลมได้ง่ายๆ เพียงแค่หยอดน้ำมันเครื่องก็หมุนติ้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นดิ๋บ (กินฯดิบฯฯ)