หน้าหลัก
กิ๋นดินกิ๋นซาย
กินฯดินฯกินฯซายฯ
[กินดินกินซาย]

สำ.ลำบากยากจน,ไม่มีอะไรจะกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นดินกิ๋นซาย (กินฯดินฯกินฯซายฯ)