หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นจิ๊นกิ๋นเนื้อ
อักษรล้านนา
กินฯชิ้นฯกินฯเนิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[กินชิ้นกินเนื้อ]
ความหมาย

ดู...กิ๋นจิ๊นกั๋น

ออกเสียงล้านนา
กิ๋นจิ๊นกั๋น
อักษรล้านนา
กินฯชิ้นฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[กินชิ้นกัน]
ความหมาย

สำ.ทะเลาะกันอย่างรุนแรงอย่างจะกินเลือดกินเนื้อกันให้ได้; กิ๋นจิ๊นกิ๋นเนื้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นจิ๊นกิ๋นเนื้อ (กินฯชิ้นฯกินฯเนิ้อฯอ)