หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นจิ๊กิ๋นถี่
อักษรล้านนา
กินฯชิกินฯถี่
เทียบอักษรไทย
[กินชิกินถี่]
ความหมาย

ก.ตระหนี่ถี่เหนียวในการกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นจิ๊กิ๋นถี่ (กินฯชิกินฯถี่)