หน้าหลัก
กิ๋นง่าว
กินฯง่าวฯ
[กินง่าว]

ก.กินมากเกินไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นง่าว (กินฯง่าวฯ)