หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นง่ายจ่ายอ่วย
อักษรล้านนา
กินฯง่ายฯจ่ายฯอ่วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กินง่ายจ่ายอ่วย]
ความหมาย

ว.ใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเกินตัว กินอยู่อย่างไม่ประหยัด: การไม่รู้จักประหยัด หาได้เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายหมด โดยไม่คำนึงว่าถ้าเงินหมดแล้ว เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินจะเอามาจากที่ไหน แม้เป็นเศรษฐีก็จะยากจนได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นง่ายจ่ายอ่วย (กินฯง่ายฯจ่ายฯอ่วฯยฯ)