หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นของเก่า
อักษรล้านนา
กินฯขอฯงเกั่า
เทียบอักษรไทย
[กินของเก่า]
ความหมาย

ว.กินบุญเก่า - เสวยสุขโดยไม่ต้องทำมาหากินสำ.ได้รับผลกรรมที่เคยกระทำมาแต่ก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นของเก่า (กินฯขอฯงเกั่า)