หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นของมัก
อักษรล้านนา
กินฯขอฯงมักฯ
เทียบอักษรไทย
[กินของมัก]
ความหมาย

ว.กินของที่ชอบ,กินอาหารที่ชอบ (มัก - ชอบ,พอใจ,ถูกใจ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นของมัก (กินฯขอฯงมักฯ)