หน้าหลัก
กิ๋นก๋ำไฮ
กินฯกำไร
[กินกำไร]

ก.ได้กำไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นก๋ำไฮ (กินฯกำไร)