หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นก๋ำไฮ
อักษรล้านนา
กินฯกำไร
เทียบอักษรไทย
[กินกำไร]
ความหมาย

ก.ได้กำไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นก๋ำไฮ (กินฯกำไร)