หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นก่อนตานลูน
อักษรล้านนา
กินฯก่อฯรทาฯนฯลูร
เทียบอักษรไทย
[กินก่อนทานลูน]
ความหมาย

ก.กินข้าวปลาอาหาร ลูกไม้ของหวานที่เตรียมไว้ ก่อนนำไปถวายทาน ถือว่าเป็นบาป สำ.กินก่อนทานทีหลัง - ชิงสุกก่อนห่าม หรือมีท้องก่อนแต่งงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นก่อนตานลูน (กินฯก่อฯรทาฯนฯลูร)