หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋ดดิ๋ด
อักษรล้านนา
กิดฯดิดฯ
เทียบอักษรไทย
[กิดดิด]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของที่เล็กและสั้นมากๆ เช่น เขากว่างกิ๋สั้นกิ๋ดดิ๋ด - เขาของกว่างกิ๋สั้นจู๋ (กว่างกิ๋ เป็นกว่างตัวเล็กเขาสั้นกว่าเขาของกว่างชนิดอื่นๆ); สั้นมิกิ๊ ก็ว่า; ดู...กว่างกิ๋

ออกเสียงล้านนา
กว่างกิ๋
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯกิ
เทียบอักษรไทย
[กว่างกิ]
ความหมาย

น.กว่างตัวผู้ ที่มีเขาสั้นกว่าปกติ บางตัวมีเพียงปุ่มง่ามเขาโผล่ออกมานิดเดียว ส่วนเขาล่างจะยาวกว่าเขาบน มีหลายชนิด เช่น กิ๋จ๊าง กิ๋โค่ง กิ๋ไฟ กิ๋โมง ; กว่างปู้กิ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋ดดิ๋ด (กิดฯดิดฯ)