หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋ด
อักษรล้านนา
กิดฯ
เทียบอักษรไทย
[กิด]
ความหมาย

ว.กุด,สั้น ใช้กับของขนาดเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋ด (กิดฯ)